Zwroty

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Klientom przysługuje 30-dniowy termin odstąpienia od zawartej umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wypełnić formularz odstąpienia od umowy znajdujący się na naszej stronie internetowej, a następnie dołączyć go do kartonu ze zwracanym towarem i tak przygotowaną paczkę przesłać na nasz adres: Action Gear Brands Sp. z o.o., ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź.

Termin do odstąpienia od umowy mija po upływie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej partii lub części towaru.

UWAGA: Nie odbieramy przesyłek nadanych za pobraniem ani nadanych do paczkomatów.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki z towarem i formularzem zwrotu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku nie ponosicie Państwo opłat w związku ze zwrotem (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas).